دستگاه لوله بازکن نیمه اتوماتیک مدل 375 میلاد

 

 

دستگاه لوله بازکن نیمه اتوماتیک مدل 375 میلاد 

برای مشاهده انواع  دستگاه های لوله بازکن   کلیک کنید 

  راه های باز کردن لوله توسط دستگاه الکترو فنر

(ژنراتور لوله بازکنی)

از فنرهای لوله بازکنی بیشتر برای لوله های فاضلاب مسدود شده استفاده می شود 

این فنرها بدلیل انعطاف پذیری و توانایی عبور از پیچ و خم های لوله بهترین وسیله

برای بازکردن لوله های شبکه فاضلاب می باشند این فنرها در متراژ ها و قطرهای

مختلف تولید می شوند

برای به گردش در آوردن و انتقال فنرها به داخل فاضلاب از الکتروموتورها استفاده می شود.

این وسیله دارای یک موتور گرداننده تک فاز است که با دور آهسته گردش می کند

الکترو موتورها دارای یک کلید چپ گرد و راست گرد جهت گرداندن فنر به داخل لوله ها می باشد

تذکر

حتما در هنگام کار به منظور جلوگیری از آسیب دست ها باید از دستکش چرمی مخصوص استفاده شود

روش کار

بعد از روشن کردن دستگاه برای جلوگیری از خارج شدن فنر و پیچیدگی آن فنر را به

وسیله دست به داخل لوله هدایت کرده وبا دست دیگر اهرم گرداننده فنر را فشار می دهند

 با این عمل فنر شروع به گردش می نماید ( برای حرکت به جلو و عقب فنر از نیروی

دست به همراه دست کش مخصوص باید استفاده کرد،چون این دستگاه فقط فنر را به

حالت چرخش در می آورد)  

بعد از مدت کوتاهی فنر گرفتگی های داخل لوله را باز می کند

ضمنا همزمان با گردش فنر یک شلنگ متصل به شیر آب را درون مجرای فاضلاب قرار می دهند

پس از بازکردن شیر آب ، فنر عمل لایروبی و تراشیدن جرم های جداره لوله را انجام می دهد

و آب خارج شده از شلنگ عمل شستشوی جداره لوله ها و هدایت جرم ها را به درون چاه

انجام می دهد

مشخصات دستگاه لوله بازکن نیمه اتوماتیک مدل 375 میلاد 

 

دارای 10متر فنررایگان

قدرت موتور 375 وات

قطر فنر 11-18 میلیمتر

وزن دستگاه 19 کیلوگرم

دارای پایه جلو برنده

دارای ضمانت یکساله و خدمات پس از فروش 10 ساله

ساخت ایران

 

 

 

کلمات مرتبط

لوله بازکن نیمه اتومات - فنر لوله بازکن دریلی - لوله بازکن فاضلاب شهری - لوله بازکن صنعتی -

دستگاه فنر لوله بازکنی - لوله بازکن بادی - لوله بازکن دریلی - لوله بازکن قابل حمل -

لوله بازکن نیمه اتوماتیک - دستگاه فنر لوله بازکن - دستگاه لوله بازکن - الکتروفنر لوله بازکن 

 

 

روش های رفع گرفتگی شبکه ی فاضلاب 

برای رفع گرفتگی لوله های شبکه ی فاضلاب، باتوجه به شدت گرفتگی ونوع لوله های مورد 

استفاده درآن ، ازروش های زیراستفاده می شود :

الف - استفاده ازتلمبه ی لاستیکی

ب - استفاده از فشار آب . 

پ - استفاده ازمواد حلال .

ت - استفاده ازدستگاه تراکم هوا . 

ث - استفاده ازفنرهای لوله بازکنی.

الف - استفاده ازتلمبه ی لاستیکی : 

هرگاه سرویس های بهداشتی ، دچارگرفتگی جزئی شبکه ی فاضلاب شده باشند ، به وسیله ی 

تلمبه ی لاستیکی می توان نسبت به رفع انسداد آن ها اقدام کرد. نحوه ی استفاده ازتلمبه ی 

لاستیکی می توان نسبت به رفع انسداد آن ها اقدام کرد.نحوه ی استفاده ازتلمبه ی لاستیکی 

وبازکردن لوله ی فاضلاب بدین شکل است که پس ازپرکردن سرویس مزبور ومسدودکردن 

مجرای سرریزآن (درصورت دارا بودن سرریز) ، و بعد ازآغشته نمودن طوقه ی تلمبه ی 

لاستیکی به مواد چرب مثل گریس یا وازلین ، تلمبه رادرمحل مجرای تخلیه یا زیرآب سرویس

قرارمی دهند وبا فشاربه آن سعی درچسباندن تلمبه به مجرای تخلیه می کنند .

پس ازچسبیدن تلمبه آن را به بالامی کشند (وکیوم کردن ) با تکراراین عمل دردفعات مختلف 

جرم های چسبیده به جداره ی داخلی لوله ی فاضلاب ازلوله جدا شده وهمراه آب درون سرویس 

به سمت چاه تخلیه می شود .

درصورتی که عدم تخلیه ی پساب درون وسیله ی بهداشتی ناشی ازپرشدن سیفون یا گرفتگی زیر

آب باشد ، پس ازبازکردن سیفون وتمیزکردن آن مجرای زیرآب رانیزبازوتمیزمی کنند.

ب - استفاده ازفشار آب :

اگرگرفتگی لوله ی فاضلاب با استفاده ازتلمبه ی لاستیکی بازنشد ، می توان ازفشارآب جهت باز

 کردن لوله ی فاضلاب استفاده کرد. روش کاربدین شرح است . یک سرشیلنگ آب رابه شیرآب،

ترجیحا آب گرم متصل وسردیگرآن راداخل مجرای فاضلاب گرفته شده قرارداده و آن راآن قدرجا 

به جا می کنند تا با مانع برخورد کند وپس ازپیچیدن پارچه ای به دورشیلنگ آب وپوشاندن مجرای

فاضلاب شیرآب راکمی بازمی کنند . درصورت حرکت آب ، به تدریج با بیشتربازکردن شیرآب فشار

درون لوله را زیاد کرده و با عقب وجلو نمودن شیلنگ ، سعی درکنده شدن جرم های چسبیده به 

جداره لوله ازمجرای فاضلاب می کنند . درصورتی که با اعمال فوق نیز مجرای فاضلاب بازنشود

وازاطراف پارچه وشیلنگ آب پس بزند، عمل لوله بازکنی را متوقف می کنند .

استفاده ازمواد حلال :

درصورتی که لوله ی مورد استفاده درلوله کشی شبکه ی فاضلاب ازمواد پلی 

مری بوده و گرفتگی جزیی باشد ، برای بازکردن لوله می توان ازمواد حلال استفاده نمود. این

مواد به دوصورت مایع (جوهرنمک و.......) وجامد (سود سوزآور) دربازاروجود دارد. برای

استفاده ازاین مواد باید به توصیه ی کارخانجات تولید کننده ی آن ها توجه نمود ومطابق توضیحات

نوشته شده برروی جعبه ی این مواد عمل کرد. لازم به ذکراست که استفاده ازاین مواد درشرایطی

که می دانیم مجرای فاضلاب کاملا مسدود  شده است نتیجه بخش نخواهد بود.

ت - استفاده ازدستگاه تراکم هوا : 

ازاین وسیله بیش تردرشبکه های فاضلاب که دارای لوله های فولادی ، چدنی یاپلی مری فشارقوی

می باشند و گرفتگی فاضلاب ناشی ازوجود شئ خارجی ( پارچه ، نایلون و ....) نباشد استفاده 

می گردد. دستگاه تراکم هوا تشکیل شده است ازیک مخزن استوانه ای فولادی که روی اَن تلمبه 

ای قراردارد که با بالا وپایین نمودن تلمبه ، هوا رادرون مخزن متراکم وذخیره می کند . یک سوپاپ 

اطمینان برای جلوگیری ازانفجارمخزن وظیفه ی تخلیه ی هوای اضافی به خارج رابه عهده دارد .

دستگاه تراکم هوا دربالا دارای یک دستگیره جهت حمل ونقل ویک ضامن جهت تخلیه ی یکباره ی

هوای متراکم شده ی درون مخزن می باشد ودرپایین مخزن ( مجرای خروجی هوا ) یک شیریک 

طرفه ویک سه راهی جهت اتصال شیلنگ دوسرمهره ای که یک سرآن به شیرآب متصل وسردیگر

آن به سه راهی متصل می شود ، قراردارد .

درون جعبه ی دستگاه تراکم هوا تعدادی لاستیک انبساط مجهز به پیچ خروسک برای مسدود کردن 

مجرای فاضلاب ویک لاستیک بزرگ مخروطی جهت اتصال به انتهای مخزن وقرارگرفتن برروی 

مجرای مسدود شده قراردارد .

برای اطلاع ازمیزان فشارهوای متراکم شده ی درون مخزن ازیک گیج (فشارسنج) که دربالای دستگاه

قراردارد استفاده می شود.

روش استفاده ازاین دستگاه برای بازکردن مجرای مسدود شده بدین شکل است که پس ازمسدود کردن 

مجراهای فاضلاب متصل به محل مسدود شده توسط لاستیک های انبساط ، مقداری تلمبه ی دستگاه را

بالا و پایین می کنند (تلمبه می زنند ) تا مقداری هوا دردرون مخزن متراکم وذخیره شود ( میزان فشار

درون دستگاه بستگی به میزان گرفتگی وجنس لوله دارد ) ، سپس لاستیک بزرگ مخروطی متصل به 

مجرای تخلیه ی هوای مخزن رابر روی مجرای مسدود شده قرارمی دهند وپس ازفشارآوردن برروی 

دستگیره ی دستگاه تراکم هوا وبازکردن شیرآب ، ضامن دستگاه را با فشارویک باره به سمت دستگیره 

می کشند .

با این عمل هوای متراکم شده ی درون مخزن با فشاربه درون لوله هدایت شده وبا مانع برخورد می کند.

درنتیجه مسیر لوله ی فاضلاب بازشده و جرم های چسبیده به جداره لوله ازآن جدا وهمراه آب به سمت 

چاه هدایت می شود. 

ازاین وسیله به خاطر مشکلات ناشی ازخروج فضولات ازمجراهای متصل به لوله ی مسدود شده وآلوده 

نمودن اطراف آن ها کمتراستفاده می شود .

استفاده ازفنرهای لوله بازکنی :

ازفنرهای لوله بازکنی برای بیش ترلوله های فاضلاب مسدود شده استفاده می شود . این فنرها به خاطر

انعطاف پذیری وامکان عبورازپیچ وخم های لوله های فاضلاب بهترین وسیله جهت بازکردن لوله های 

شبکه ی فاضلاب می باشد . فنرها رادرمتراژها وقطرهای متفاوت تولید وبه بازارعرضه می کنند .هدایت

فنربه درون لوله ی فاضلاب به دوصورت دستی وبرقی انجام می گیرد . 

کارخانه های سازنده ی فنرهای لوله بازکنی برای ازبین بردن موانع گوناگون داخل شده دردرون لوله ی 

فاضلاب ، چنگک های مختلف راطراحی نموده اند که با توجه به نوع گرفتگی لوله وشیئ که داخل لوله 

قرارگرفته است ازآن چنگک استفاده می کنند . ازفنرهای دستی که دارای دستگیره ای به شکل Z می باشند

برای بازکردن لوله های فاضلاب دارای مسیرهای کوتاه وگرفتگی جزیی استفاده می شود .

نحوه ی استفاده ازفنرهای دستی بدین شکل است که پس ازبازکردن فنرازقرقره ی مخصوص جمع کردن فنرو

پس ازمتصل کردن چنگک مخصوص به سرفنرآن را به داخل لوله هدایت کرده وآن را برای عبورازپیچ ها هل 

می دهند .پس ازبرخورد با مانع یا گیرکردن فنردرپیچ ها ، فنرراکاملا بازو کشیده نگه می دارند و درادامه 

پس ازگرفتن دستگیره ی فنر، آن را شروع به گرداندن به وسیله ی دست می نمایند .با گرداندن دستگیره ، 

فنرشروع به پیش روی و پیچیدن مانع به دورخودمی نماید . با ازبین رفتن مانع (خرد شدن ) ویا پیچیدن 

آن به دورخود ، لوله ی مسدود شده بازشده و فنررابیرون می کشند .

برای بازکردن لوله های فاضلاب درمسیرهای طولانی که دچارگرفتگی کلی شده اند ازفنرهای بلند استفاده

می شودوبرای به گردش درآوردن وانتفال فنربه داخل لوله ی فاضلاب ازالکتروموتورهای مخصوصی 

استفاده می شود .

این وسیله مجهزبه یک موتورگردنده ی تک فازاست که با دورآهسته گردش می کند، این الکتروموتور

دارای یک کلید چپ گرد وراست گرد نمودن الکتروموتورجهت پیش روی (داخل شدن ) وپس روی 

(خارج شدن ) می باشد .برای جمع کردن فنر، بعضی ازالکتروموتورها دارای یک قرقره ی مخصوص

هستند که فنربه دورآن پیچیده شده است . فنردرزمان کارهمراه با چرخش وپیش روی ازقرقره بازمی شود

و درزمان پس روی ازلوله خارج شده و به دورقرقره جمع می گردد. 

لازم به ذکراست که درموقع استفاده ازفنرهای دستی و برقی ، برای جلوگیری ازآسیب دیدن دست ها ، 

حتما باید ازدستکش چرمی مخصوص استفاده نمود .

نحوه ی کاربا فنرهای برقی به این صورت است که پس ازاتصال دوشاخه ی کابل برق دستگاه به پریز

برق وبستن چنگک مناسب به سرفنر، فنرراتا جایی که به راحتی دردرون لوله پیش 

روی کند با دست هدایت کرده وسپس کلید دستگاه را درحالت پیش روی قرارمی دهند . بعد ازروشن شدن

الکتروموتوربرای جلوگیری ازخارج شدن فنرو پیچیدگی آن ، فنررا به وسیله ی دستکش به داخل لوله 

هدایت می کنند وبا دست چپ اهرم حرکت دهنده ی فنر( روبه جلو ) رافشارمی دهند با این عمل فنر

شروع به گردش وحرکت روبه جلومی نماید که پس ازمدت کوتاهی چنگک متصل به فنر، شئ خارجی 

راخرد کرده و یا به دورخود می پیچد. با این عمل مسیرلوله ی مسدود شده بازمی شود . ضمنا هم 

زمان با گردش فنریک شیلنگ متصل به شیرآب رادرون مجرای فاضلاب قرارمی دهند . پس ازباز

کردن شیرآب رادرون مجرای فاضلاب قرارمی دهند . 

پس ازبازکردن شیرآب را درون مجرای فاضلاب قرارمی دهند . پس ازبازکردن شیرآب ، فنرعمل 

لایروبی و تراشیدن جرم های جداره ی لوله را انجام می دهد وآب خارج شده ازشیلنگ عمل شست و

شوی جداره ی لوله ها وهدایت جرم ها را به درون چاه انجام می دهد .

تذکر1: گاهی مشاهده می شود که بعضی به جای استفاده ازالکتروموتورگردنده ی فنرازیک دریل معمولی

برای گرداندن وهدایت فنربه داخل لوله استفاده می کنند . 

به خاطردارابودن سرعت زیاد دریل های معمولی ، این عمل فوق العاده خطرناک بوده ودرمدت زمان 

 کوتاهی ضمن خراب شدن فنر ( پیچیدگی ) ، فنربه دوردست های فرد استفاده کننده پیچیده وبه اوآسیب 

می رساند .

تذکر2: درصورتی که گرفتگی لوله ی فاضلاب مربوط به ناودان پشت بام باشد و برای بازکردن آن ازفنر

برقی استفاده گردد ، درصورت بازنشدن انسداد لوله ی ناودان وقیراندود شدن سرفنر، باید مسیر ناودان 

را ابتدا بانفت شست وشو نمود و پس ازرفع گرفتگی به وسیله ی آب مجرای لوله ی ناودان را شست و

شو داد.

 

تماس با ما

 

  82 08 17 66 - 021      

  59 12 17 66 - 021

  01 88 34 66 - 021

  78 23 72 66 - 021

  95 16 34 66 - 021

  86 05 17 66 - 021

         فکس داخلی 107
 

 تهران ، خیابان امام خمینی ، کوچه شهید

میرزایی ، مجتمع تجاری محسن ، طبقه 4

واحد 64

 

       

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
کل بازدید
6017
5102
11119
5434293